Dienstverlening

Projectontwikkeling

Als gedelegeerd projectontwikkelaar werken we projecten compleet uit: vanaf het initiatief – en desgewenst – tot en met een turnkey oplevering.

Directievoering

BOLWERK kan namens u de directie voeren over middelgrote en grote projecten. Dankzij onze veelzijdige kennis en ervaring kunnen we doortastend en met gezag optreden in bijvoorbeeld de contacten met de gemeente, architecten, aannemer(s) en adviseurs.

Haalbaarheidsstudies

Voor elk project kunnen wij een goed onderbouwde haalbaarheidsstudie vervaardigen. Met behulp van ons zelf ontwikkelde stichtingskostenmodel berekenen we alle kosten en opbrengsten.

Tenders & aanbestedingen

Ervaring aan “beide zijden van de tafel” heeft ons geleerd dat risicobeperking cruciaal is bij aanbestedingen en tenders.

Verkoop gereed maken

Hoe zet u een vastgoedobject in de professionele markt?
BOLWERK kent de informatiebehoeften van projectontwikkelaars en weet wat zij belangrijk vinden om te komen tot een goede beoordeling en een voor u optimale opbrengst.