Ga naar hoofdinhoud

BOLWERK BoG

Bolwerk BoG concept

BOLWERK heeft een uniek BOG-concept ontwikkeld, waarbij ondernemers die staan voor een (her)huisvestingsopgave volledig worden voorzien in hun behoefte.

Als een ondernemer op zoek is naar een andere huisvesting wordt op basis van een grondige inventarisatie een programma van eisen opgesteld waaruit het ideaal beeld van de opdrachtgever blijkt.
Op basis van dit PvE zal BOLWERK een zoekvraag uitzetten in haar brede netwerk van makelaars, projectontwikkelaars, beleggers en ontwikkelende aannemers.
Deze vraag is bewust anoniem om te voorkomen dat de opdrachtgever direct wordt benaderd en er derhalve ruis in het proces kan ontstaan alsmede hij of zij zich niet kan focussen op de core-business.

De aanbiedingen worden door BOLWERK grondig getoetst en vergeleken met het PvE waarbij de afwijkingen in kaart worden gebracht en gekapitaliseerd zodat e.e.a. vergelijkbaar is.

Bij het vinden van een geschikte locatie of pand zal BOLWERK de onderhandelingen voeren voor de aankoop of aanhuur, alsmede de contractvorming hiervan begeleiden.

Op het moment van aankoop of aanhuur, zal BOLWERK reeds een volledige investeringsbegroting aanmaken, waaruit investeringen blijken tot aan het moment van het ‘uitpakken van de verhuisdozen’ Ofwel de complete bouwkundige, installatietechnische alsmede vast- en los meubilairkosten en de eventuele daarbij bijkomende kosten als vergunningen, adviseurs e.d.
Deze doorkijk voorkomt dat een opdrachtgever een enthousiaste aankoop of aanhuur doet en later tot de conclusie komt dat de bijkomende kosten voor inrichting e.d. (te) hoog uitvallen en het bedrijf in de financiƫle problemen komt of voor onverwachte kosten komt te staan.

Voor de (ver)bouwplannen, inrichting, afwerking e.d. zal BOLWERK dit proces aansturen als directievoerder en zal daarnaast een gedegen kostenbewaking bijhouden.

Dit alles op een wijze dat de opdrachtgever wel betrokken blijft doch zich volledig kan richten op de core-business.

Back To Top