CHASSÉ PARK

CHASSÉ PARK

Opdrachtgever

Chassé CV

Aannemer

Wilma BV

Architect

OMA, Xaveer De Geijter, Architecten Werkgroep Tilburg, Duinker Van der Torre Architecten, Grosfeld Van der Velde Architecten, Hans Kohlhoff, Van Sambeek Architects, Kuiper Compagnons

Project

Circa 600 koop- en 100 sociale huurwoningen in een binnenstedelijke herontwikkeling van een voormalig
kazerneterrein in Breda. Op basis van het campus model van Rem Koolhaas zijn hier nieuwe woningen ontwikkeld met een volledig nieuwe woonomgeving met een hoogwaardige afwerking.

GEBIEDSONTWIKKELING CA 700 WONINGEN

Nonnenveld & Het Bolwerk te Breda

Werkzaamheden BOLWERK

(in dienst van Wilma BV)

Als gedelegeerd ontwikkelaar namens Amstelland Ontwikkeling

- Uitontwikkeling woningbouw vanaf DO naar realisatie
- Opstellen en beheer gebouwexploities
- Opstellen en beheer grondexploitatie
- Directievoering civieltechniek
- Logistieke coördinatie
- Zitting in projectteam met gemeente
- Rapportage aan aandeelhouders